НАП дава възможност за изтегляне като файл на подадени ДДС декларации

21.12.2023 ·   НАП

 Националната агенция за приходите дава възможност на потребителите да изтеглят подадените от тях файлове на декларации по чл. 125 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и дневници за покупки и продажби по чл. 124 от ЗДДС. 


Това може да се направи през Портала на електронните услуги на НАП, чрез избор на функционалност „Подадени данни“  в услугата „Приемане на справка – декларация по ДДС/Приемане на VIES - декларация“. В таблицата, която се визуализира на екрана, има списък със справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС. При преглед на подадените данни с конкретен входящ номер, чрез линковете в колона „Файлове“,  могат да бъдат изтегляни подадените файлове на справка-декларация за ДДС, дневник за покупки, дневник за продажби и VIES-декларация, Изтеглянето на файловете е възможно за справки-декларации за ДДС, VIES - декларации и отчетни регистри по ЗДДС, подадени след март 2013 г. 


Достъпът до функционалността за изтегляне на файлове се осъществява според Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: