От днес предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи през миналата година.

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: