Нова схема ще финансира обезопасяването на работни места в пандемията

19.10.2020

 Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" започва обществено обсъждане по нова схема за подпомагане на микро-, малки и средни предприятия в създаването на безопасни условия за работа в пандемията. Общият бюджет на програмата е 40 млн. евро или 78.2 млн. лв., от които 15% национално съфинансиране, а грантовете са между 3000 и 75 хил. лв. в зависимост от размера на предприятието, което кандидатства. Крайният срок за предложения и коментари е 22 октомври.Кандидатстването ще става изцяло онлайн през Информационната система за управление и наблюдение на еврофондовете (ИСУН 2020), а средствата ще се изплащат след оценка на предложенията и класиране. Засега обаче не е обявен график за приемане на документи и съответно не е ясно кога бизнеса ще има достъп до тази помощ. Ако се съди по времето за изпълнение на подобни мерки обаче най-вероятно плащанията ще са възможни към март 2021 г. Иначе грантовете трябва да покриват максимум 70% от нужните за проекта средства, а останалите разходи следва да се финансират от кандидата.

За кого е предназначена?

Малко над половината от парите са отделени за фирми в услугите, а бюджетът за предприятия в промишлеността и търговията е съответно 21.8 и 15.8 млн. лв. Кандидатите трябва да имат поне една приключена финансова година, в която са били активни, и минимумът нетни приходи от продажби за 2019 г. е 30 хил. лв. за микрофирми, 200 хил. лв. за малки предприятия и 1 млн. лв. за средни.

 

 

Грантовете започват от 3000 лв. и могат да достигнат 75 хил. лв., но не могат да превишават 10% от нетните приходи от продажби на микропредприятие, 5% при малките предприятия и 2.5% при средните. Проектите трябва да се изпълнят в рамките на 6 месеца от подписването на договора.Идеята е средствата да са в подкрепа на малкия бизнес за адаптиране на работните процеси в условията на COVID-19. С други думи, за средства за защита (термокамери, пречистватели на въздуха), автоматични диспенсери за дезинфекция, поставяне на прегради между бюра, разместване на производствени машини, монтиране на автоматични врати за нови схеми за движение за безконтактно преминаване между отделни помещения, климатизация, хардуер/софтуер за отдалечен достъп. Всеки проект трябва да бъде завършен в рамките на 6 месеца от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на помощ.

Бюджет по сектори (в млн. лв.)
 
Микро
 
Малки
 
Средни
Индустрия 3.25 6.42 12.17
Търговия 5.55 4.59 5.69
Услуги 16.91 11.39 12.263
Финансиране:      
Размер на грантовете (в лв.) 3,000-15,000 10,000-30,000 25,000-75,000
Максимален размер на грантовете (% от нетните приходи от продажби 10% 5% 2.5%
Минимум нетни приходи от продажби за 2019 г. 30,000 лв. 200,000 лв. 1 млн. лв.
 Източник: www.capital.bg
 

 

 

0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: