Онлайн търговията с храни ще става само след регистрация в агенцията по храните

20.10.2020

Всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара храни за продажба от разстояние (търговия по интернет), трябва да се регистрира в областната дирекция по безопасност на храните.

Регистрацията се извършва по местоположението на обекта или на централата, където се намира средството за комуникация - интернет страница, социална медиа, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. Това предвижда проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане. Наличието й се изисква от Закона за храните, който влезе в сила на 9.06.2020 г.

Регистрация и на превозните средства

Продуктите - обект на търговия от разстояние, трябва да са етикетирани според изискванията на законодателството и да се дистрибутират с регистрирани превозни средства (когато става дума за храни, за които важи това изискване). Регистрацията на превозните средства, която ще се удостоверява със специален стикер, може да се извърши и самостоятелно, и едновременно с регистрацията на обекта.За доставката може да се използват и мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди, предвижда проектът. Те обаче трябва да са снабдени с отговарящи на хигиенните изисквания контейнери, "които са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост". Освен това върху тях трябва да е обозначено името на бизнес оператора доставчик. Допуска се и доставка без използване на превозни средства.Лицата, които извършват доставки на храни при търговия от разстояние до краен потребител, трябва да притежават лични здравни книжки, в които да са вписани резултатите от извършените от здравните органи предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, предвижда проектонаредбата.

Контролът по спазването на изискванията се извършва от Българската агенция по безопасност на храните. Служителите на агенцията вземат проби от храни, търгувани от разстояние, за да проверят съответствието им със законодателството. Вземането на проби се извършва чрез поръчка през средството за комуникация от разстояние, като служителите са длъжни да се идентифицират и да уведомяват бизнес оператора за целта на поръчката. Пробите от храни се предоставят безвъзмездно от бизнес оператора.

Изискванията на наредбата не се прилагат за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Законът за храните предвижда при неспазването му да се налагат глоби, които започват от 2000 лева и могат да достигнат до 110 хил. лева, ако не е предвидено по-тежко наказание.

 Източник : www.capital.bg
0 Коментара

 

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: