Облагане на продажби в Интернет с ДДС

24.09.2020 ·   НАП

Глобализацията и технологичните промени доведоха до бум на електронната търговия. Чрез използване на новите средства за взаимодействие се сключват сделки по електронен път за продажби на стоки, при които стоките се изпращат или транспортират  както между две места на територията на страната, така и от една държава членка до друга или от трети държави/територии към страната или друга държава членка. За целите на настоящото изложение под продажби на стоки, извършени по електронен път, се имат предвид доставките, при които предлагането ...


 

 

Облагане на продажбите на лични вещи в Интернет от физически лица

24.09.2020 ·   НАП

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според общите правила на ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на случаите изброени в б. „а“ – „г“ на чл. 13, ал. 1, т. 2. От друга страна, предвид текста на чл. 13, ал. 5 от ЗДДФЛ, това освобождаване не касае доходите от стопанска дейност като тъ ...


 

 

Осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице-пенсионер, получаващо възнаграждение по граждански договор

06.11.2019 ·   НОИ

Дължи ли осигуровки, лице пенсионер, упражняващо свободна професия?


 

 

ЗЕМЕЛА става на 5 години!
Празнувайте с нас през целия месец ноември!

28.10.2019

Счетоводна къща "Земела" отвори врати за клиенти за първи път на 01.11.2014г. Празнувайте с нас 5-тата ни годишнина през целия ноември!


 

 

Какво трябва да знам за промените в Наредба H-18?
Най-често задаваните въпроси от бизнеса.

14.10.2019 ·   НАП

С въвеждането на промените в новата Наредба Н-18, бизнеса започна да си задава куп въпроси, относно нейното практическо прилагане. В тази статия ще разгледаме някои от най-честите въпроси, свързани с употребата на Софтуер за управление на продажбите в търговски обект.


 

 
<< < 2 3 4

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: