Тридесет хиляди ученици ще летуват в български курорти на пълна държавна издръжка

23.06.2021

Тридесет хиляди ученици от I до XI клас ще летуват една седмица в български курорти на пълна държавна издръжка. Това предвижда новата Национална програма „Отново заедно“, която е разработена от Министерството на образованието и науката (МОН) и ще се реализира съвместно с министерствата на финансите и на туризма. Tова обяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на съвместна пресконференция с министрите на финансите и на туризма. Летният отдих ще бъде в малки групи при спазването на всички противоепидемични м ...


 

 

Нови правила за електронна търговия и ДДС от 1 юли

11.06.2021 ·   НАП

От 1 юли влизaт в cилa нoви ДДC пpaвилa в Eвpoпeйcĸия cъюз, които улecнявaт изпълнението на cъщecтвувaщитe зaдължeния, свързани c ДДC и нaмaлявaт aдминиcтрaтивнaтa тeжecт нa прeдприятиятa, кoитo извършвaт трaнcгрaнични oнлaйн прoдaжби. Зa yлecнeниe в oнлaйн тъpгoвиятa е разработен електронен портал (електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop/OSS), в който пpeдпpиятиятa, извъpшвaщи онлайн пpoдaжби дa ce peгиcтpиpaт за целите на ДДС по електронен път в една държава членка за всички извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на услуги към крайни клиенти.


 

 

За тези, които са работили по Великден

20.05.2021 ·   Трудови консултации

Въпреки че повечето от нас почиваха по Великден, имаше и такива, за които дните от 30.04 до 04.05 бяха работни. В празничните дни работиха основно фирми, свързани с туризма, търговията на дребно, както и заводите, които не могат да спират работа. Обръщаме внимание, че макар в празничните дни да влизат събота и неделя, всички дни от петък до понеделник включително се третират като официални празници. За работата си в тези дни работникът следва да получи двойно възнаграждение. Чл. 264.За работа през дните на официалните празници, независим ...


 

 

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

01.04.2021 ·   Трудови консултации

С проекта на постановление се предлагат промени, свързани със синхронизиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари и от 1 септември 2021 г., както и такива, чрез които се намалява административната тежест за лицата и се прецизират действащите разпоредби на наредбата. В тази връзка целта на предложените промени е да се осигури съответствие на разпоредбите на НПОС с нормативни актове от по-висока степен (КСО, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ...


 

 

Актуализирана е заповедта за бизнесите, чиито служители имат право на компенсации по проект „Запази ме“ -

24.03.2021

Актуализирана е заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито работници могат да получат компенсация от държавата по проект „Запази ме“ заради това, че е трябвало да излязат принудително в неплатен отпуск. Документът е обновен съобразно затягането на противоепидемичните мерки, което влезе в сила от 22 март. Съгласно заповедта в периода от 22 до 31 март за компенсации в размер 75% от осигурителния доход за месец октомври поради временното затваряне на бизнесите, в които са наети, могат да кандидатстват заети ...


 

 

Декларация за авансови вноски по чл.87а ЗКПО

15.03.2021 ·   НАП

Както вече знаем, от тази година влиза в сила подаването на нова декларация за авансовите вноски:Декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите вноски и по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски. Образецът беше обнародван в ДВ бр. 16 и е публикуван на страницата на НАП.Кога се подава декларацията? Декларацията се подава в случай на: - деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО; - първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО; - промен ...


 

 

Промяна в условията на чл.222, ал.3 от КТ

11.03.2021 ·   Трудови консултации

Съгласно последните изменения на Кодексана труда /КТ/ в чл. 222, ал. 3 е регламентирано, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години - на обезщетение в размер на брутнот ...


 

 

Обнародвани са промени в Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ

04.03.2021 ·   НАП

В ДВ брой: 17 е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.Кои са основните промени:1. В уведомлението се включва основанието за прекратяване на трудовия договор. Създава се нова т. 17, в която следва да се посочва код, отговарящ на нормативното основание за прекратяване на трудовия договор. В указанията за попълване на уведомлението са представени и кодове за всички нормативни основания за прекратяване на трудовия договор ...


 

 

До 90 дни неплатен отпуск през 2021г. ще се считат за трудов и осигурителен стаж

01.03.2021 ·   Трудови консултации

В брой 14 на Държавен вестник от дата 17.2.2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. С промените в § 4а се увеличава броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 г. се зачитат за трудов и осигурителен стаж. § 4а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2021 г., в сила от 17.02.2021 г.) Неплатеният отпуск по чл. 1 ...


 

 

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2020 година на физически лица

18.02.2021 ·   НАП

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на ...


 

 
1 2 3 4

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: