Дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа в течение на два последователни работни дни

18.11.2020

Посоченото нарушение на трудовата дисциплина се проявява в различни форми и в някои случаи е пряко свързано с познаване на правата, които може да ползва конкретният работник или служител.Така например незнанието на работника или служителя, че прекъснатият платен годишен отуск с ползване на отпуск поради временна неработоспособност не се продължава автоматично след изтичането на болничния, води след себе си последица от неявяване в два последнователни работни дни, което обоносновава наказание „дисциплинарно уволнение“. В този сл ...


 

 

До 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г.

21.10.2020

До 2 ноември се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г. // Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък, подават декларации до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2020 г. Тази година 31.10 е в неделя затова крайният срок за деклариране и плащане се удължава до 2 ноември, понеделник. Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете ...


 

 

Онлайн търговията с храни ще става само след регистрация в агенцията по храните

20.10.2020

Всяко физическо или юридическо лице, което пуска на пазара храни за продажба от разстояние (търговия по интернет), трябва да се регистрира в областната дирекция по безопасност на храните. Регистрацията се извършва по местоположението на обекта или на централата, където се намира средството за комуникация - интернет страница, социална медиа, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. Това предвижда проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане. Наличието й се ...


 

 

Нова схема ще финансира обезопасяването на работни места в пандемията

19.10.2020

 Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" започва обществено обсъждане по нова схема за подпомагане на микро-, малки и средни предприятия в създаването на безопасни условия за работа в пандемията. Общият бюджет на програмата е 40 млн. евро или 78.2 млн. лв., от които 15% национално съфинансиране, а грантовете са между 3000 и 75 хил. лв. в зависимост от размера на предприятието, което кандидатства. Крайният срок за предложения и коментари е 22 октомври.Кандидатстването ще става изцяло онлайн през Информационната система за ...


 

 

НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка

08.10.2020

Национална агенция за приходите напомня, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Поводът за напомнянето е резултатът от извършения от приходната агенция подробен анализ на предаваните по дистанционната връзка между фискалните устройства и сървъра на НАП данни от документи за продажби и сторно операции в периода 17.06.2020 г.-17.08.2020 г. Установено е, че от средата на юни до средата на август са издад ...


 

 

Правителството обмисля увеличение на максималния осигурителен доход

06.10.2020

Правителството обмисля увеличение на максималния осигурителен доход с 200 лв. до 3200 лв. от 2021 г.  Повишението е свързано с плановете на управляващите за индексация на пенсиите догодина. Един от вариантите, който коментира Сачева, включва по-висок таван на максималната пенсия (до 1440 лв. при 1200 в момента), което по думите й налага увеличение и на максималния осигурителен доход. "Тук ще трябва да проведем сериозни дебати с работодателите", казва министърът. Очаквано работодателите са твърдо против. Васил Велев от АИКБ изтъква, ...


 

 

Предвиждат се промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

01.10.2020

По предложение на Министерството на правосъдието на вчерашното заседание на Министреския съвет е прието Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Причината, която налага приемането на тези промени е необходимостта от адаптиране и съобразяване с принципите, свързани с обработването на личните данни, заложени в Регламента за личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването ...


 

 

Онлайн търговците няма да издават касови бележки

30.09.2020

Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, за извършените от тях продажби, без за това да им е необходимо физическо фискално устройство. Условие за този алтернативен начин за отчитане на продажбите е плащането за покупката да е неприсъствено - с кредитна или дебитна карта, като документът ще бъде изпращан на клиентите по имейл. Бележките се издават чрез специализиран софтуер и трябва да съдържат задължителни реквизити, като данни за търговеца, уникален номер на клиентската поръчка, референтен номер на финансов ...


 

 

E-търговията, новото 20 на XXI век

25.09.2020

Електронният магазин може да се характеризира, както от гледна точка на маркетинга, така също и от гледна точка на неговата технология на изграждане и специфика на търговската дейност. Той може да се разглежда като витрина на офлайн магазин, която е представена в Интернет и чрез нея има възможност да се приемат заявки за покупка на стоки, чиито цени са посочени в каталог. Продажбите в него следват логиката на една търговска зала – каталогът се равнява на рафтовете, системата за търсене по ключова дума е аналог на секциите, а кошницат ...


 

 

Облагане на продажби в Интернет на юридически лица с корпоративен данък

24.09.2020

На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко местно юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. Когато местно юридическо лице осъществява дейност в чужбина или реализира доходи от източници в чужбина, всички приходи и разходи, реализирани от източник в чужбина, следва да участват във формирането на общия счетоводен и данъчен финансов резултат по реда и съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство на ...


 

 
1 2 3 4

© 2005-2024 "Земела каунт" ЕООД. Всички права запазени.

Създадено от: